List Category

0 Review(s)

ប្រភេទ: ​សាច់ក្រណាត់

ប្រវែង :  1.80 m 

ពណ៌:​ សាច់


Availability: In Stock

$590.00
0 Review(s)

ប្រភេទ: ​សាច់ក្រណាត់ ប្រវែង : 1.80 m ពណ៌:​ ប្រផេះ


Availability: In Stock

$300.00
0 Review(s)

ប្រភេទ: ​សាច់ក្រណាត់(អត់មានតុទេ) ប្រវែង : 2 m , 1.80 m , 0.80 m ពណ៌:​ បៃតង


Availability: In Stock

$710.00
0 Review(s)

ប្រភេទ: ​សាច់ក្រណាត់(អត់មានតុទេ) ប្រវែង :1.80 m​​ , 0.80 m

ពណ៌:​ ខ្មៅលាយស


Availability: In Stock

$430.00
0 Review(s)

ប្រភេទ: ​សាច់ក្រណាត់ ប្រវែង : 3 m​​ កែង 1.80 m ពណ៌:​ ប្រផេះក្រម៉ៅ

Availability: In Stock

$590.00
0 Review(s)

ប្រភេទ: ​សាច់ក្រណាត់(អត់មានតុទេ) ប្រវែង :2 m​​ ,1.80 m , 0.80 m ពណ៌:​ សាច់ (ពណ៌អាចកម៉្មង់បាន)

Availability: In Stock

$710.00
0 Review(s)

ប្រភេទ: ​សាច់ក្រណាត់(អត់មានតុទេ) ប្រវែង :២​.៥០ម​​ កែង ១.៧០​ម ពណ៌:​ ប្រផេះ (ពណ៌អាចកម៉្មង់បាន)


Availability: In Stock

$540.00
0 Review(s)

ប្រភេទ: ​សាច់ក្រណាត់ ប្រវែង :២​ម ពណ៌:​ ទឹកប៊ិចចាស់Availability: In Stock

$380.00
0 Review(s)

Code : AA1C1598A1S
Brand : Carl Carl
Size : 1 Seater /3 Seater
Color : Grey
Type : Sofa

Availability: In Stock

Available Stock: 1

$2,990.00
0 Review(s)

- Size .2.80 x 1.80 m


Availability: In Stock

$499.00
0 Review(s)

 Code : AA1CM1596
Brand : Carl Carl
Size : 1Seater/2Seater/3Seater
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។


Availability: In Stock

Available Stock: 1

$2,550.00
0 Review(s)

 Code : AA1CM1595B
Brand : Carl Carl
Size : 3Seater/Couch/1seater with arm
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។


Availability: In Stock

Available Stock: 1

$1,799.00
0 Review(s)

 Code :AA2CF17139B
Brand : Carl Carl
Size : 1Seater/3seater/Couch
Color : Grey
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។Availability: In Stock

Available Stock: 1

$2,590.00
0 Review(s)

 Code : AA2CF1365D
Brand : Carl Carl
Size : 3seater/Couch
Type : Sofa

Availability: In Stock

Available Stock: 1

$1,799.00
0 Review(s)

 Code : AA2C08D
Brand : Carl Carl
Size : 1Seater/3Seater/Couch
Color : White
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។


Availability: In Stock

Available Stock: 1

$1,399.00
0 Review(s)

 Code : AA1JF8690AF
Brand : Carl Carl
Size : 1 Seater/3seater/coner/ 1seater Armless
Color : Grey
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។Availability: In Stock

Available Stock: 1

$2,650.00
0 Review(s)

 Code : AA1J8572B
Brand : Carl Carl
Size : 2.79m x 1.84m x 1.10cm
Color : Grey
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។


Availability: Out of Stock

$1,299.00
0 Review(s)

 Code : AA1F11802A
Brand : Carl Carl
Size : 3Seater/Couch
Color : White mix Grey
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។


Availability: In Stock

Available Stock: 1

$1,690.00
product-1548475273-h-400-0033-00042.jpg
-20%
0 Review(s)

រីករាយគ្រប់ពេលវេលាជាមួយសាឡុង មានផាសុខភាព និង រឹងមាំ - ទំហំ :275 X 151 X 80 cm


Availability: In Stock

$2,984.00 $3,730.00
0 Review(s)

 Code :AA1C16128AF
Brand : Carl Carl
Size : 3seater/Couch/Stool
Color : Blue sea
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។


Availability: In Stock

Available Stock: 1

$2,350.00
product-1548474938-h-400-0033-00041.jpg
-20%
0 Review(s)

រីករាយគ្រប់ពេលវេលាជាមួយសាឡុង មានផាសុខភាព និង រឹងមាំ - ទំហំ :221 X 89 X 80 cm


Availability: In Stock

$1,968.00 $2,460.00
product-1548474514-h-400-0033-00040.jpg
-20%
0 Review(s)

រីករាយគ្រប់ពេលវេលាជាមួយសាឡុង មានផាសុខភាព និង រឹងមាំ - ទំហំ :165 X 89 X 80 cm


Availability: In Stock

$1,608.00 $2,010.00
product-1548473906-h-400-0033-00039.jpg
-20%
0 Review(s)

រីករាយគ្រប់ពេលវេលាជាមួយសាឡុង មានផាសុខភាព និង រឹងមាំ - ទំហំ :220 X 86 X 76 cm


Availability: In Stock

$912.00 $1,140.00
product-1548473605-h-400-0033-00038.jpg
-20%
0 Review(s)

រីករាយគ្រប់ពេលវេលាជាមួយសាឡុង មានផាសុខភាព និង រឹងមាំ - ទំហំ :180 X 86 X 75 cm


Availability: In Stock

$808.00 $1,010.00
0 Review(s)

 Code : AA1C16123AF
Brand : Carl Carl
Size : 3seater/3seater/couch
Color : Black
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ  ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។Availability: In Stock

$1,599.00
0 Review(s)

 Code : AA1C1599B
Brand : Carl Carl
Size : Left 2seater+Right 2seater+1seater
Color : Grey
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ  ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។

Availability: In Stock

Available Stock: 1

$1,899.00
0 Review(s)

 Code : AA1C1478D
Brand : Carl Carl
Size : 1 Seater/3seater/
Color : Light Purple
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។ 


Availability: In Stock

Available Stock: 1

$1,990.00
product-1548472204-h-400-0033-00037.jpg
-20%
0 Review(s)

រីករាយគ្រប់ពេលវេលាជាមួយសាឡុង

មានផាសុខភាព និង រឹងមាំ

- ទំហំ :106 X 86 X 76 cm


Availability: In Stock

$576.00 $720.00
0 Review(s)

 Code : AA1C1353D
Brand : Carl Carl
Size : 3seater/Couch
Color : Blue
Type : Sofa

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ  ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។ 

Availability: In Stock

Available Stock: 1

$2,490.00
0 Review(s)

Code : 1CF15110A
Brand : Carl Carl
Size : 2seater/3seater
Color : Dark Blue
Type : Sofa

សួរស្ដី!

អតិថិជនទាំងអស់ គ្មានសាឡុងសម្រាប់ទំហែរកាយ ក្រោយពេលសម្រាក់ពីការងារ នឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវមែនទេ ? ឥលូវនេះលែងជាកង្វល់ទៀតហើយ  ជាមួយនឹងសាឡុងប្រេនៗ ម៉ាក Carl Carl អាចជួយលោកអ្នកបានដោយមិនខុសបំណងឡើយ។ 

Availability: In Stock

Available Stock: 1

$1,390.00
Showing 1-30 of 60 result